За Зъботехници

За колеги предлагаме следните услуги:

  • Леене с кастомат на неблагородни сплави

  • Пресоване на e.max

  • Шприцване на всички налични материали за еластични протези