picture

Ставна протеза

Състоят се от две части неподвижна и подвижна.
Неподвижната част може да се изработи от металокерамика или фотополимер по избор на Стоматолога/клиента.
Ставата която се използва е на производителя Ceka-Preciline - Швейцария.
Подвижната част се изработва от метална конструкция и се завършва с пластмаса Vertex Rapid Simplified - Холандия или VertexTM ThermoSens - Холандия