picture

Протезиране

В медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ протезите се изработват от качаствени материали по избор на Стоматолога/клиента. Зъбите които се използват в изработката на протезите биват двуслойни или трислойни от водещи производители по избор на Стоматолога/клиента. Протезите които можем да изработим са както следва:

  • Ставна протеза

  • Моделно лята протеза

  • Еластична протеза

  • Пластмасова протеза