picture

Прескерамика

В медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ се изработват следните прескерамични конструкции:

 • еденични корони

 • инлей

 • мостови конструкции до 3 зъба

 • При изработката на прескерамични конструкции се ползват технология и материали IPS E.MAX – Ceram - IvoclarVivadent- Лихтенщайн.

  IPS E.MAX e максимална безметална керамична система състояща се от високоестетични и извънредно здрави керамични материали за технологиите на прескерамика и CAD/CAM технология.

  Срокове за изработка:
 • за неподвижни конструкции с тангенциална препарация – 7 работни дни
 • за неподвижни конструкции с прагова препарация – 7 работни дни
 • за временни конструкции – 1 работен ден

 • * Деня на взимане на мярката не се включва в срока за изработка.