picture

Пластмасова протеза

Материалите с които изработваме пластмасови протези в медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ са на водещи производители като:

 • Vertex Rapid Simplified - Холандия
 • Това е топлинно - полимеризираща пластмаса за цялостни и частични протези. Vertex Rapid Simplified се използва за зъбни протези по метода на пресоване на пластмасата, въз основа на полиметилметакрилат. Пластмасовата система е образувана от полимер и мономер. Полимерът е прахообразен, а мономерът е течен. Полимерът е цветният компонент, а мономерът е безцветният компонент. Чрез подгряване сместа от полимер и мономер се превръща в твърд краен продукт с ударна якост по Шарпи ± 11.3 kJ/m2 (без жлеб), Съпротивление срещу статично огъване ± 85 МРа и Модул на еластичност при огъване ± 2367 МРа. Крайният продукт съдържа първичен остатък от мономер < 1.5%. Vertex Rapid Simplified отговаря на стандарт ИСО 1567 и има сертификат СЕ.

 • SR Triplex Hot/Cold - IvoclarVivadent - Лихтенщайн.
 • SR Triplex Hot е горещополимеризиращ протезен материал, съставен на база PMMA за пломбираща техника.

  При поръчка се уточняват цвят на протезата, вида и качеството на фабричните зъби.

  Срокове за изработка:
 • частична, тотална протеза – 7 работни дни
 • репаратури – 1 работен ден


 • * Деня на взимане на мярката не се включва в срока за изработка.