picture

Ортодонтия

В медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ изработваме ортодонтски апарати и шини както следва:

  • Апарати

  • Шини