picture

Металокерамика

 • еденични корони

 • мостови конструкции

 • конструкции за ставни протези

 • При подаване на поръчка може да се избира от следните видoве керамика с която работи лабораторията, а те са:

 • Ceramco 3 - САЩ.

 • Duceram Kiss - Degudent – Германия.

 • Металът който се влага в конструкциите е пак по избор на клиента, ние работим със:

 • Никел и хром - Bio-Ceram 2000- Германия.
 • Неблагородна сплав за металокерамични конструкции. Bio – Ceram 2000 е биосъвместима неблагородна сплав на основата на никел и хром. Не съдържа берилий и отговаря на изискванията на стандарта DIN 13912 за неблагородни метали, както и на стандарта EN ISO 9693 за сплави, използвани при металокерамично изграждане.

 • Хром-кобалт – Bio-Ceram CC – Германия.
 • Неблагородна сплав за металокерамични конструкции без съдържание на никел, берилий или галий. Bio-Ceram CC отговаря на изискванията на стандарта DIN 13912 за неблагородни метали, както и стандарта EN ISO 9693 за сплави, използвани при металокерамично изграждане.

  Предлагаме стандартно и/или идивидуално изграждане спрямо специфичните изисквания на клиента. Материалите с които работим са добре известни, а това ни помага да Ви впечатлим с точността както на единични корони така и на големи мостови конструкции.

  При специфични изисквания от страна на стоматолога/клиента бихме могли да изработим поръчката и с други материали.

  Срокове за изработка:
 • за неподвижни конструкции с тангенциална препарация – 5 работни дни.
 • за неподвижни конструкции с прагова препарация – 5 работни дни.
 • за временни конструкции – 1 работен ден.

 • * Деня на взимане на мярката не се включва в срока за изработка.