picture

Фотополимер

В медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ се изработват следните фотополимерни конструкции:

 • еденични корони

 • мостови конструкции

 • инлей, онлей

 • фасети

 • При изработката на фотополимерни конструкции се използва висококачествен фото композит на SIGNUM Composite HeraeusKulzer - Германия.

  Срокове за изработка:
 • за неподвижни конструкции с тангенциална препарация – 5 работни дни.
 • за неподвижни конструкции с прагова препарация – 7 работни дни.
 • за временни конструкции – 1 работен ден

 • * Деня на взимане на мярката не се включва в срока за изработка.