picture

Цирконии

В медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ се изработват: • еденични корони

 • блок корони

 • корони пълен контур

 • мостове

 • пинлей, онлей, инлей

 • Поръчките се обработват чрез чрез CAD-CAM система. След което се сканират на гипсов модел, следва виртуално моделиране, фрезоване от цифрово-програмна фреза и синтероване.

  Срокове за изработка:
 • за неподвижни конструкции с тангенциална препарация – 5 работни дни.
 • за неподвижни конструкции с прагова препарация – 5 работни дни.
 • за временни конструкции – 1 работен ден.

 • * Деня на взимане на мярката не се включва в срока за изработка.
  ** Сроковете са в зависимост от натовареността на CAD-CAM центъра.