picture

Апарати

В медико техническа лаборатория ВИПА - ДЕНТ изработваме всички видове ортодонтски апарати с множество апликации, лепенки и брукати към тях: Лингвална пластина с винт; Пендулум; Туин Блок; Нанс апарат; RPE- aпарат във всичките му разновидности; Транспалатинални бюгели; Апарат на Кламп.

При изработването на ортодонтски апарати ползваме материал Vertex Orthoplast - студено полимеризираща пластмаса - Холандия.
Vertex Orthoplast се използва за изработване на пластмасови части за зъбни регулатори по метода на разпръскване на пластмасата, въз основа на полиметилметакрилат. Съществуват активиращи и задържащи регулатори. Vertex Orthoplast е пластмасова система, която се състои от 2 компонента. Пластмасовата система е образувана от полимер и мономер. Полимерът е прахообразен, а мономерът е течен. Сместа от полимер и мономер се превръща в твърд краен продукт чрез автоматично започващ химически процес, който се ускорява чрез подгряване. Крайният продукт има:

  • Ударна якост по Шарпи ± 8.1 kJ/m2 (без жлеб),

  • Съпротивление срещу статично огъване ± 64 МРа и

  • Модул на еластичност при огъване ± 2076 МРа.

  • Продуктът съдържа първичен остатък от мономер < 3.5%.
    Отговаря на стандарт ISO 1567.

    Срокове за изработка - 5 работни дни.

    * Деня на взимане на мярката не се включва в срока за изработка.